Årsmöten för Alvesta och Moheda Missionsförsamlingar

Alvesta och Moheda missionsförsamlingar har hållit årsmöten – dels ett gemensamt för samarbetet och dels ett för respektive församling. Som inledning till årsmötena firades en enkel nattvardsgudstjänst.

Foto: Michael Andersson

Styrelser och olika arbetsgrupper rapporterade om en omfattande verksamhet under året som gått. Särskilt uppmärksammades det ekumeniska flyktingarbetet med bas i Moheda Missionskyrka. Sammanlagt har flera hundra unga och äldre deltagit i församlingarnas och de närstående ungdomsföreningarnas olika aktiviteter i Alvesta, Hjortsberga och Moheda.

Pastorstjänsten har under 2016 delvis varit vakant, då Leif Gällring avgick med pension i juni månad efter mer än 16 år som församlingarnas pastor. På årsmötet togs beslut att kalla Violet Andersson som ny pastor. Vi har flera gånger tidigare haft anledning att tacka Violet för olika insatser i våra församlingar, inom ungdomsarbetet, som ordförande många år i Alvesta Missionsförsamling och som vakanspastor. Efter varje sådan avtackning har förhoppningen alltid varit att hon skulle komma igen. Nu håller detta på att ske! Vi får på nytt välkomna Violet till en insats för Guds Rike och för Alvesta och Moheda Missionsförsamlingar, med början i september detta nådens år 2017.

Mikael Klintrot ledde det gemensamma årsmötet. Han har under några år varit ordförande för församlingarnas samverkansråd och valdes nu till ordförande för Moheda Missionsförsamling.

Foto: Michael Andersson

 

Text: Bertil Widén och Jonas Svensson