Årsmöten för Alvesta och Moheda Missionsförsamlingar

Alvesta och Moheda missionsförsamlingar har hållit årsmöten – dels ett gemensamt för samarbetet och dels ett för respektive församling. Som inledning till årsmötena firades en enkel nattvardsgudstjänst.

Foto: Michael Andersson

Styrelser och olika arbetsgrupper rapporterade om en omfattande verksamhet under året som gått. Särskilt uppmärksammades det ekumeniska flyktingarbetet med bas i Moheda Missionskyrka. Sammanlagt har flera hundra unga och äldre deltagit i församlingarnas och de närstående ungdomsföreningarnas olika aktiviteter i Alvesta, Hjortsberga och Moheda.

Pastorstjänsten har under 2016 delvis varit vakant, då Leif Gällring avgick med pension i juni månad efter mer än 16 år som församlingarnas pastor. På årsmötet togs beslut att kalla Violet Andersson som ny pastor. Läs mer