Kontakt

Pastor Violet Andersson, 070-579 81 89, pastorn@missionskyrkorna.se

Lokalbokning Alvesta missionskyrka Bertil Widén 0472-10117, 073-088 38 39

Kontaktpersoner Equmeniaföreningarna (ungdomsarbetet):
Alvesta: Elina Comstedt 073-6497081
Moheda: Jonas Svensson 0472-489 92
Hjortsberga: Maria Anderzén 0472-55 01 04

Adresser:
Alvesta missionskyrka Storgatan 36, 342 30 Alvesta tel. 0472-104 04
Moheda missionskyrka Växjövägen 5, 342 63 Moheda tel. 0472-713 83

Gåvor och ekonomiskt stöd
Välkommen till våra kyrkor och välkommen att stödja vårt arbete! Du kan stödja ekonomiskt på olika sätt. De flesta av kollekterna i våra gudstjänster går till vårt församlingsarbete. Många ger sin gåva via autogiro eller via kyrkoavgiften. Men det finns även andra sätt att ge en gåva. Här kan du läsa mer om hur du gör.

Swish
Om du har en smartphone kan du ”swisha” din gåva. Ange ändamål i
meddelanderutan.
Alvesta Missionsförsamling swish-nummer 123 132 4185
Moheda Missionsförsamlings swish-nummer 123 161 7547

Bankgiro
Du kan också använda nedanstående bankgiroblankett eller din
internetbank för att ge din gåva.
Alvesta Missionsförsamling bg nr 5110-8520
Moheda Missionsförsamling bg nr 486-5432

 

Kommentera