Mötesplatser

I våra församlingars verksamhet erbjuder vi flera olika Mötesplatser för att på olika sätt möta Gud och andra människor. På söndagen har vi en gemensam Gudstjänst i någon av våra kyrkor/missionshus.

I veckorna erbjuds samtals- och bönesamlingar och vid ett antal tillfällen ordnas träffar med inriktning för äldre människor. Några gånger per termin har vi andakter på äldreboenden i Alvesta och Moheda.

Barn- och Ungdomsarbetet bedrivs i våra SMU-föreningar.

Kommentera