Bön

Vi erbjuder öppna samtalskvällar under olika teman och med varierande frekvens. Titta i vårt programblad för aktuella teman och tillfällen.

Det hålls även återkommande bönesamlingar i Mohedabygden på lördagmorgnarna.

Kommentera