För äldre

I våra församlingar erbjuder vi mötesplatser med inriktning för äldre. I Alvesta kallar vi det Dagledigträffar, och de hålls ungefär varannan onsdag eftermiddag. I Moheda erbjuds Trivselträffar en lördag i månaden.

På programmet står olika sång- och föreläsningsinslag, och servering.  Ett aktuellt program finns på startsidan.

Kontaktperson Dagledigträffar (Alvesta): Bertil Widén, 0472-10117
Kontaktperson Trivselträffar (Moheda): Thomas Olsson, 0472-76028

 

 

Kommentera