Moheda missionsförsamling

Moheda missionsförsamling
Moheda missionsförsamling har rötterna i det tidiga 1900-talet. De första besluten att börja bygga dagens missionskyrka i Moheda togs 1913. Som på många andra håll på landsbygden är församlingen numera ett resultat av sammangåenden mellan olika församlingar. Senast var 2006 då församlingen gick ihop med missionsförsamlingen i Slätthög, med missionshuset i Berg.

Förutom gudstjänster anordnar församlingen trivselträffar, samtalsgrupper, bönegemenskap, cafékväll mm. Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs inom ramen för Equmenia Moheda.

All verksamhet bedrivs ideelt, ekonomin är till största delen byggd på gåvor. Din gåva till församlingens arbete i Moheda- och Slätthögsbygden är välkommen!

Kommentera